Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 544,825 tấn gạo xuất kho

(08/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh.

- Địa chỉ: 677 Nguyễn Đức Cảnh – P. Quang Hanh – Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3 862 109

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 544,825 tấn gạo xuất kho

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 544,825 tấn gạo xuất kho

 

Chỉ định thầu rút gọn

Đồng

 

 

49.034.250 đồng

(Bốn mươi chín triệu không trăm ba mươi tư nghìn hai trăm năm mươi đồng))

Hộ kinh doanh Trương Ngọc Thạch

 

Quyết định số 19/QĐ-CCDTQN ngày 06/11/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: