Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nền sân và nhà vệ sinh kho Đông Tác

(07/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3889227. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số  289/QĐ-CDTNTB ngày 07/11/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nền sân và nhà vệ sinh kho Đông Tác.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  64.456.000 đồng (Sáu mươi tư triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa nền sân và nhà vệ sinh kho Đông Tác

64.456.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm 2018

Trọn gói

20 ngày

Tổng giá các gói thầu

64.456.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: