Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018

(07/11/2018)

        A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

          3. Các căn cứ:

          - Quyết định số: 17/QĐ-CCDTYM ngày 06/11/2018 của Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

         

B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Giá trúng thầu

 (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 360 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

29.520.000

29.520.000

Chỉ

định

thầu

rút

gọn

Bà Phùng Thị Thanh Hà, địa chỉ: 1/3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Hợp đồng

trọn

gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến chậm nhất  trước ngày 10/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: