Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 270 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018

(07/11/2018)

        A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Khánh Thiện - huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.843.564.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 270 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

          3. Các căn cứ:

          - Quyết định số:  63/QĐ-CCDTYK ngày 05/11/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 270 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2016 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2018.

         

B. Nội dung thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 270 tấn thóc nhập năm 2016

22.140.000 đ

(Hai mươi hai triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)

NSNN cấp năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 07/11/2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: