Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho dự trữ Tam Điệp (kho số 2)

(01/08/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho dự trữ Tam Điệp (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 1 và Gói thầu số 2 công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực, kho dự trữ Tam Điệp (kho số 2)

20180615556-00

Chỉ định thầu

431,722

431,475

Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình Nam Định

Trọn gói

265 ngày

Quyết định số 323/QĐ-CDTHNN ngày 01/8/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: