Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018

(11/07/2018)

  • Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.    
  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018

Mua vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018

 

Chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2 Điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

31.161.200

31.161.200

Cửa hàng Điện lạnh - Điện gia dụng Hoàng Phúc; Địa chỉ: Số 144, đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2018

Quyết định số 150/QĐ-CCDTCT ngày  11/7/2018  của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: