Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí Ni tơ phục vụ bảo quản gạo nhập kho năm 2018

(11/07/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3836208; Fax: 0232.38345436;

E-mail: nguyenvandien992@gmail.com.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước

4. Tên gói thầu: Mua khí Ni tơ phục vụ bảo quản gạo nhập kho năm 2018

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu                   (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua khí tơ phục vụ bảo quản gạo nhập kho năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

44.874.392 đ

44.874.392 đ

Chi nhánh Quảng Bình thuộc Công ty CP Khí CN Nghệ An – Địa chỉ: Khu CN Tây Bắc – TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 71/QĐ-CCDTĐH ngày 10/7/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

Hợp đồng trọn gói theo đơn giá cố định

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: