Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn lựa chọn nhà thầu cung cấp giá kệ bảo quản hàng vật tư cứu hộ cứu nạn năm 2018

(17/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: (0256) 3 819 070 ; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: Mua sắm giá kệ bảo quản hàng vật tư cứu hộ cứu nạn năm 2018

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

          1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp giá kệ

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

100.013.381

88.987.500

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ Khí Việt

Số 211/QĐ-CDTNB ngày 16/5/2018 của Cục Trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

30  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và hoàn thiện, ký kết hợp đồng: từ ngày 16/5/2018 đến ngày 17/5/2018.Các tin đã đưa ngày: