Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ Thông báo mời thầu: Cung cấp 4.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(16/04/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Lựa chọn nhà thầu)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3824869;                   - Fax: 0292 3824497;

- Email: dtqgkv-tnb@gdsr.gov.vn.

Mã số thuế: 0100787888019

Thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp 4.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Loại gói thầu:  Xây lắp       Mua sắm hàng hóa   [x]       Phi tư vấn            Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 46.320.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu Cung cấp 4.800 tấn gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ. Đạt tiêu chuẩn nhập kho dự trữ quốc gia.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018

2. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp 4.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 16 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018 đến trước 09 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ - Số 532, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3824869;                   - Fax: 0292 3824497;

  - Email: dtqgkv-tnb@gdsr.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng một bộ HSMT).

9. Bảo đảm dự thầu của gói thầu là: 926.400.000 đồng (Chín trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).

+ Bảo đảm dự thầu của phần thầu số 01 là: 231.600.000 đồng;

+ Bảo đảm dự thầu của phần thầu số 02 là: 231.600.000 đồng;

+ Bảo đảm dự thầu của phần thầu số 03 là: 231.600.000 đồng;

+ Bảo đảm dự thầu của phần thầu số 04 là: 231.600.000 đồng.

- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam Đồng.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu:  09 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật: 10 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2018.Các tin đã đưa ngày: