Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2000 tấn gạo nhập năm 2018

(16/04/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh.

- Địa chỉ: 677 Nguyễn Đức Cảnh – P. Quang Hanh – Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3 862 109

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2000 tấn gạo nhập năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 2000 tấn gạo nhập năm 2018

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Đồng

 

 

248.000.000 đồng

(Hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

Hộ kinh doanh Trương Ngọc Thạch

 

Quyết định số 12/QĐ -CCDTQN ngày 09/4/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: