Chi cục DTNN Hòa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê nhân công bốc xếp 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 20241

(03/07/2024)

 

I. Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình.

- Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 02183.841.863; Fax 02183.843.704.

          - Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024         

          - Địa điểm bốc xếp: Vùng kho Mông Hóa - Chi cục DTNN Hòa Bình.

          II. Nội dung thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế, phí theo quy định) (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024

Mã KHLCNT:
PL2400066778-03

154.000.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh. Lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2024

Hợp đồng trọn

gói

Trong vòng 60 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: