Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 1800 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

(04/07/2024)

 

           A. Thông tin chung:

           Tên cơ quan đăng thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                - Fax: 028.35512591

         Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 140/QĐ-CDTTPHCM ngày 03/7/2024 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực TP.HCM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

         Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

          B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu

I. Danh sách các nhà thầu trúng thầu

1. Gói thầu số 1: Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Đồng Nai.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn.

- Giá trúng thầu: 13.572.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu đồng).

2. Gói thầu số 2: Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Đồng Nai.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn.

- Giá đề nghị trúng thầu: 13.572.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

II. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Gói thầu số 2: Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Đồng Nai.

- Công ty TNHH Tự Lực.

- Công ty CP Thực phẩm Thiên nhiên King Green.

* Lý do không trúng thầu:

- Không có giá thấp nhất.

 Các tin đã đưa ngày: