Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại (đợt 2)

(04/07/2024)

- Tên Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Địa chỉ: Số 162B - Quốc lộ 1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 0270.3912549.

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long ( đợt 2).

-  Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 162.397.200 đồng.

- Nội dung chính gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long( đợt 2), Cụ thể:

+ Khối lượng: 2.800 tấn gạo;

+ Địa điểm thực hiện: Chi cục DTNN Vĩnh Long - Điểm Kho Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 162B - Quốc lộ 1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 30/8/2024.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long ( đợt 2).

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2024 (Khoản 331, nguồn 12).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, đấu thầu qua mạng. (tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2024.

- Thời điểm phát hành E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất đến ngày 05/7/2024.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 12/7/2024. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Bảo đảm dự thầu: 1.650.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

9. Hình thức đảm bảo dự thầu: Cam kết.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: