Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long (đợt 2)

(05/07/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Địa chỉ: Số 162B Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Số điện thoại: 0270.3912549; 0270.3822802

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công thực hiện công việc bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long (đợt 2).

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 30/QĐ-CCDTVL ngày 04/7/2024 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

5. Tổng mức đầu tư: 33.712.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu bảy trăm mười hai ngàn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức lựa chọn nhà thầu

 

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động

đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Thuê nhân công thực hiện công việc bảo quản lần đầu gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch nhập kho năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long (đợt 2).

Vệ sinh kho, vệ sinh màng, xử lý, dán nối màng; kê lót lô hàng; liên kết màng đáy với màng phủ; kiểm tra độ kín đúng theo quy chuẩn bảo quản gạo DTQG.

 

 

 

33.712.000 đồng

(Bằng chữ:  Ba mươi ba triệu bảy trăm mười hai ngàn đồng ).

 

 

 

Ngân sách nhà nước năm 2024 (Khoản 331, nguồn 12)

 

 

 

Chỉ định thầu.

 

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ.

 

 

 

10 ngày

 

 

 

Tháng 07/2024

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

 

 

 

 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

 

 

Không

 

 

 

Không đề xuất


 

 Các tin đã đưa ngày: