Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(19/06/2024)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883117     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 202/QĐ-CDTTNB ngày 19/6/2024 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức đầu tư: 167.200.000 đồng

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

 

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện gói thầu

 

Tùy chọn mua thêm

 

Giám sát hoạt động

đấu

thầu

 

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

Mua 7.600 kg khí nitơ.  Giao tại Chi cục DTNN Cần Thơ: 5.200kg; Giao tại Chi cục DTNN Kiên Giang: 2.400kg

167.200.000

Ngân sách Nhà nước  năm 2024

 

Chào hàng cạnh tranh trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Tháng 6/2024

 

 

 

Trọn gói

 

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Không áp dụng

 

 

 Các tin đã đưa ngày: