Chi cục DTNN Quảng Trị thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023 chưa thực hiện xong, chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện

(13/06/2024)

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị

- Địa chỉ: xã Hải Phú - huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233.3861312; Fax: 0233.3664119.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trị.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2024.

4. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023 chưa thực hiện xong, chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.

5. Số thông báo mời thầu: IB2400139662

B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu:

S

T

T

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023 chưa thực hiện xong, chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

54.600.000

 

48.750.000

 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thanh Bình

Quyết định số 213/QĐ-CCDTQTR ngày 10/6/2024

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2024.

 

2. Nhà thầu không trúng thầu: Công ty TNHH Vận tải Đa Phương Thức Miền Trung.

- Lý do: Nhà thầu được xếp hạng thứ 2 và có giá dự thầu cao hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: