Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG xuất cho tỉnh Đắk Nông dịp giáp hạt năm 2024

(13/06/2024)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long- phường 7- quận Bình Thạnh - TP. HCM

Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                            - Fax: 028.35512591

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

 

 

Tên chủ đầu

(2)

Tên gói thầu(3)

Giá gói thầu(4)

 

(Đồng)

Nguồn vốn(5)

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu(6)

 

Phương thức lựa chọn nhà thầu(7)

 

 

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu(8)

 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu(9)

Loại hợp đồng(10)

 

Thời gian thực hiện gói thầu(11)

 

 

Tùy chọn mua thêm(12)

 

Giám sát hoạt động

đấu

thầu

(13)

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.HCM

Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG
xuất cho tỉnh Đắk Nông dịp giáp hạt năm 2024

Vận chuyển gạo DTQG  xuất cho tỉnh Đắk Nông dịp giáp hạt năm 2024

95.567.099

Ngân sách nhà nước 2024

Chỉ định thầu rút gọn

 

-

15 ngày

Tháng 6/2024

Trọn gói

20 ngày

Không

Không

 Các tin đã đưa ngày: