Chi cục DTNN Tây Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dịch vụ nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập gạo DTQG

(13/06/2024)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn.

Địa chỉ: xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.388210;                 Fax: 0256.3882107

2. Tên gói thầu: Dịch vụ nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập gạo DTQG.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Dịch vụ nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập gạo DTQG năm 2024

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

236.000.000

226.206.000

Công Ty TNHH TM và DV vận tải Bảo Khang

Quyết định

số 45/QĐ-CCDTTS   ngày 13/6/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

Hợp đồng trọn gói (có giá cố định trong suốt quá trình thực hiện, thanh toán theo khối lượng thực tế).

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: