Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập 5.000 tấn gạo DTQG năm 2024

(13/06/2024)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 82260;    Fax: 0255 3 822620.

2. Tên gói thầu: cung cấp nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập 5.000 tấn gạo DTQG năm 2024

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi nhập 5.000 tấn gạo DTQG năm 2024

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

275.000.000

210.000.000

Công ty TNHH Tự động hóa KT-Vina

 

 

Quyết định số        74/QĐ-CCDTQNG ngày 13/6/2024 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi

Hợp đồng trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


 

 Các tin đã đưa ngày: