Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2024

(13/06/2024)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3 819 070 ; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2024.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức/ phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua màng PVC phục vụ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2024

Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng/ Một giai đoạn một túi hồ sơ

864.108.000

794.019.240

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN ĐĂNG

Số: 220/QĐ-CDTNB ngày 12/6/2024 của Cục Trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

60 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 

2. Danh sách nhà thầu không trúng thầu:

- Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT MINH

Nguyên nhân: Xếp hạng thứ 2 sau nhà thầu trúng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: