Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 5.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(14/06/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 07 - Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714172.

- Fax: 0236-3746413.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ Quyết định số      177/QĐ-CDTĐN, ngày 14/6/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng: “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 5.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024”.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên chủ đầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

 

 

 

 

 1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 5.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

Số lượng khí Nitơ cần mua: 4.400 kg, cụ thể:

+ Chi cục DTNN Hòa Vang: 2.400 kg

+ Chi cục DTNN Điện Bàn: 2.000 kg

72.600.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Ngân sách nhà nước giao năm 2024.

Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

Một giai đoạn một túi hồ sơ

20 ngày

Trong tháng 6/2024

Trọn gói

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Không

Không đề xuất


 

 Các tin đã đưa ngày: