Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG xuất cho tỉnh Đắk Nông dịp giáp hạt năm 2024

(14/06/2024)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long- phường 7- quận Bình Thạnh - TP. HCM

Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                            - Fax: 028.35512591

Kết quả lựa chọn nhà thầu :

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

01

Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG xuất cho tỉnh Đắk Nông dịp giáp hạt năm 2024

95.567.099 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm chín mươi chín đồng).

95.567.099 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm chín mươi chín đồng).

Công ty TNHH Hồng Quyên

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

QĐ số                129/QĐ-CDTTPHCM ngày  12/6/2024

 

 

* Ghi chú: Giá trên đã gồm thuế GTGT, chi phí cầu đường và các chi phí có liên quan (không bao gồm chi phí bảo hiểm trong quá trình vận chuyển).

 Các tin đã đưa ngày: