Chi cục DTNN Kon Tum thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp nhân công bốc xếp xuất gạo DTQG cho các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông dịp giáp hạt năm 2024

(22/02/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum

- Địa chỉ: Tỉnh Lộ 675, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 02603862603                         Fax: 02603862603

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 11/QĐ-CCDTKT ngày 21/02/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp nhân công bốc xếp xuất gạo DTQG cho các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông dịp giáp hạt năm 2024.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp nhân công bốc xếp xuất gạo DTQG cho các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông dịp giáp hạt năm 2024

 

57.416.700 đồng

(Số tiền bằng chữ: Năm mươi bảy triệu bốn trăm mười sáu nghìn bảy trăm đồng chẵn). Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan trong quá trình bốc xếp).

 

Ngân sách Nhà nước giao năm 2024

Chỉ định thầu

 

Từ ngày 21/02/2024 đến trước 17 giờ ngày 22/02/2024

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/3/2024)


 

 Các tin đã đưa ngày: