Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG cho tỉnh Lạng Sơn dịp giáp hạt năm 2024

(26/02/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

- Địa chỉ: Số 67 - Đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.3826.755

- Fax: 0222.3821.687

2. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa

chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

01

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 236,4 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Lạng Sơn dịp giáp hạt năm 2024

88.459.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 02/2024

Hợp đồng trọn gói

Trong 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: