Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 332,370 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

(06/02/2024)

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 332,370 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả

 lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chỉ định thầu

145.871.639

145.871.639

Công ty TNHH Vận tải Nhật Thiện

Quyết định số: 41/QĐ-CDTNB ngày 04/02/2024 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Riêng thời gian hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 09/02/2024

 Các tin đã đưa ngày: