Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(06/02/2024)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 82260;    Fax: 0255 3 822620.

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

12.297.690

12.297.690

Hợp tác xã Bốc xếp Quy Nhơn

 

Quyết định số         23/QĐ-CCDTQNG ngày 04/02/2024 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi

Hợp đồng trọn gói

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 09/02/2024


 

 Các tin đã đưa ngày: