Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu vận chuyển 317,850 tấn gạo DTQG xuất cấp cho tỉnh Đắk Nông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(07/02/2024)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu: Gói thầu vận chuyển 317,850 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Đắk Nông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên

gói

thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu vận chuyển 317,850 tấn gạo DTQG xuất cấp cho tỉnh Đắk Nông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Chỉ định thầu

222.538.978

222.500.000

Doanh nghiệp Tư nhân Đạt Hiền

Quyết định số 47/QĐ-CDTBTN ngày 03/02/2024 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành đến hết ngày 09/02/2024


 

 Các tin đã đưa ngày: