Chi cục DTNN Long An thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 6.428.555 Kg gạo xuất kho năm 2023

(08/12/2023)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An.

Địa chỉ: Khu Phố 5, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An.

Điện thoại: 0272.3845111                             - Fax: 0272.3845113

Mã số thuế: 1101663076

1. Loại gói thầu: Phi tư vấn

  • Nội dung chính của gói thầu: Tên gói thầu, số lượng, địa điểm thực hiện, đơn giá, thành tiền, cụ thể:

 

Stt

Tên gói thầu

Số lượng (kg)

Địa điểm thực hiện

Giá gói thầu

(đã có thuế GTGT)

Đơn giá

(đ/kg)

Thành tiền

(đ)

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 6.428.555 Kg gạo xuất kho năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An

6.428.555

Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An thuộc Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

79

507.855.845

 

 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Địa điểm phát hành E-HSMT: Qua mạng.

6. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

7. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 7.617.837 đồng (Bảy triệu sáu trăm mười bảy nghìn tám trăm ba mươi bảy đồng).

- Bằng hình thức thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

8. Thời điểm đóng thầu/mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng  12  năm 2023./.

 Các tin đã đưa ngày: