Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh)

(11/12/2023)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3844493 - Fax: 0274. 3844497.
    1. Tên dự án: Kho dự trữ Tây Ninh - Tây Ninh.
    2. Kính đề nghị Báo đấu thầu, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Gói thầu số 11: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (điều chỉnh)

Chỉ định thầu thông thường, lựa chọn nhà thầu trong

nước

102.427.000

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật và Xây dựng Quốc tế I.C.P

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số       300/QĐ-CDTĐNB ngày 06/12/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: