Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Công trình Điểm Kho Gia Lai - Chi Cục Dự Trữ NN Gia Lai; Hạng Mục: Sửa Chữa Hệ Thống Điện Nhà Kho Vật Tư

(11/12/2023)

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-CDTBTN ngày 01/12/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt   kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa Công trình Điểm Kho Gia Lai - Chi Cục Dự Trữ NN Gia Lai; Hạng Mục: Sửa Chữa Hệ Thống Điện Nhà Kho Vật Tư.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu với các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu và các nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Nhà Thầu chỉ định thầu: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Lộc Tiến.

- Địa chỉ: 307 Cách Mạng tháng 8 - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

- Giá Chỉ định thầu:   25.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên mời Nhà thầu được lựa chọn:  Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Lộc Tiến đến để tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng vào thời gian và địa điểm sau:

Thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng 14 giờ 00 phút, ngày 11/12/2023

Địa điểm: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên;

Địa chỉ: Số 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: