Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Bạc Liêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(19/01/2023)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.    

  • Địa chỉ: Đường số 4 – KCN Trà Nóc - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu :

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Bạc Liêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho tỉnh Bạc Liêu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 

Chỉ định thầu rút gọn

(theo quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 13, Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020)

70.192.500

70.192.500

Cơ sở Dịch vụ ăn uống, bốc xếp, vận chuyển, trang trí nội thất, xây dựng Hồng Trung (Cơ sở Hồng Trung)

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 21/01/2023

Quyết định số 32/QĐ-CCDTCT ngày  18/01/2023  của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: