Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.130,295 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(19/01/2023)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.130,295 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG  cho tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

441.882.413

NSNN

19/01/2023

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/02/2023. Riêng thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 21/01/2023.

 

2. Yêu cầu chào giá

- Thời gian phát hành chào giá: Từ ngày 19/01/2023 đến 10 giờ 30 ngày 19/01/2023.

- Địa chỉ phát hành: số 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hạn cuối tiếp nhận chào giá: Đúng 10 giờ 30 ngày 19/01/2023.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

 Các tin đã đưa ngày: