Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 351,345 tấn gạo cho tỉnh Hà Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(19/01/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn;

- Địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073.874.968 - Fax: 02073.874.959

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 351,345 tấn gạo cho tỉnh Hà Giang dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn đơn vị vận chuyển

Giá dự toán

(Đồng)

Giá trúng thầu

Nguồn vốn

Đơn vị được lựa chọn

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 351,345 tấn gạo cho tỉnh Hà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023học 2022-2023;

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Quyết định 17/2019 /QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tương Chính phủ  và  Thông tư 51/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

322.627.824

322.627.000

Ngân sách nhà nước

Công ty Cổ phần lương thưc Hà Giang, Địa chỉ: Tổ 5, phường Nguyễn Trãi,Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 

Hợp đồng trọn gói

Quyết định số 25/QĐ-CDTHLS ngày 19/01/2023

03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: