Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 160,350 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018–2019 (bổ sung)

(08/11/2018)

  • Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.    
  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê bốc xếp 160,350 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018–2019 (bổ sung)

Thuê bốc xếp 160,350 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018–2019 (bổ sung)

 

Chỉ định thầu rút gọn theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

12.346.950

12.346.950

Ông Tạ Tấn Thành

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2018

Quyết định số 233/QĐ-CCDTCT ngày   08/11/2018  của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: