Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: Mua bao PP phục vụ nhập thóc đóng bao năm 2018

(17/05/2018)

THÔNG BÁO

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714172.

- Fax: 0236-3746413.

2. Tên gói thầu: Mua bao PP phục vụ nhập thóc đóng bao năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Mua bao PP phục vụ nhập thóc đóng bao năm 2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

141.600.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng y).

Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các chi phí có liên quan, giao hàng tại 3 Chi cục.

141.600.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng y).

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các chi phí có liên quan, giao hàng tại 3 Chi cục.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Mai Thuận

Quyết định số                  149/QĐ-CDTĐN ngày 17/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Trọn gói.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: