Chi cục DTNN Phổ Yên thông báo mời chào giá cung cấp 1.600 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024

(03/07/2024)

Kính gửi: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp khí Nitơ (N2)

 

Căn cứ Lệnh nhập kho số 353/LNK-CDTBT và 355/LNK-CDTBT ngày 20/5/2024 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái;

Căn cứ Hợp đồng số 46/2024/CDTBT-HĐMB và 47/2024/CDTBT-HĐMB ngày 17/5/2024 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên kính mời các Quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh báo giá cung cấp 1.600 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin tiếp nhận báo giá

1. Đơn vị yêu cầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên

2. Địa chỉ: TDP Thanh Hoa, P.Đồng Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

3. Điện thoại: 02083.863.146

4. Hình thức nộp báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email: chicucdtnnphoyen@gmail.com).

5. Thời hạn nộp báo giá: Trước 17 giờ, ngày 05/7/2024.

II. Nội dung báo giá

1. Danh mục hàng hoá, khối lượng và địa điểm thực hiện

STT

Danh mục hàng hoá

Khối lượng

(kg)

Địa điểm thực hiện

1

Khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024

1.600

Tại các ngăn kho của Chi cục DTNN Phổ Yên (địa chỉ:TDP Thanh Hoa, P.Đồng Tiến, TP. Phổ Yên, T. Thái Nguyên)

2. Yêu cầu kỹ thuật và các quy định khác: Theo Phụ lục 01 đính kèm.

3. Biểu mẫu báo giá: Theo Phụ lục 02 đính kèm.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên trân trọng thông báo./.

 

 

 

Phụ lục 01:

Yêu cầu kỹ thuật và các quy định khác

 

1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Hàm lượng khí Nitơ (N2) ≥ 99,5%. Khí Nitơ (N2) sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3286-79 Nitơ kỹ thuật.

- Năm sản xuất: năm 2024.

- Quy cách: Khí Nitơ (N2) được nạp trong chai vỏ thép. Mỗi chai khí Nitơ sau khi nạp đủ có trọng lượng tịnh là 6 kg khí Nitơ/chai. Vỏ chai đủ tiêu chuẩn lưu hành theo quy định.

- Có giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất hoặc kết quả thử nghiệm hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền cấp đảm bảo nồng độ khí Nitơ (N2) theo quy định.

2. Các quy định khác

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nhà thầu sẽ vận chuyển, bốc xếp và nạp khí Nitơ đến từng ngăn kho nhập gạo DTQG năm 2024 của Chi cục DTNN Phổ Yên. Số lượng khí Nitơ (N2) cung cấp từng đợt theo yêu cầu của Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên. Đơn vị sẽ thông báo cho nhà thầu về số lượng nạp khí Nitơ trước 02 ngày của các đợt nạp khí Nitơ.

- Áp dụng QCVN 06:2019/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia. Khí N2 được nạp từ từ vào các lô gạo, khi khối lượng khí nạp đến mức 0,6 kg N2/tấn gạo, màng căng phồng thì tạm thời dừng nạp, chờ một thời gian cho khí N2 thẩm thấu vào gạo thì tiến hành kiểm tra nồng độ khí N2. Nếu nồng độ khí N2 đạt dưới 98% thì tiếp tục nạp bổ sung số lượng khí còn lại theo định mức 0,8 kg N2/tấn gạo (thông thường sau 10-15 ngày để khí thẩm thấu vào lô gạo mới đo nồng độ khí). Do vậy quá trình giao hàng và nạp khí Nitơ được chia thành nhiều đợt, số lượng nạp bổ sung có thể là ít hoặc nhiều bình.

- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn về tài sản, vật tư, hàng hóa của đơn vị. Nếu để xảy thiệt hại nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật những thiệt hại do mình gây ra.

- Hàng hóa được cung cấp là mới, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và sẽ không có khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.

 

 

 

Phụ lục 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------- 

BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên

Địa chỉ: TDP Thanh Hoa, phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 

- Đơn vị báo giá:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:

- Mã số thuế:

- Tài khoản:

Trên cơ sở Thông báo số 141/TB-CCDTPY ngày 02/7/2024 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên. Chúng tôi xin báo giá khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 như sau:

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Số lượng

(kg)

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền (Đồng)

1

Khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024

Kg

1.600

 

 

 

Tổng cộng:

 

1.600

 

 

Bằng chữ:

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan.

- Đơn vị chúng tôi cam kết cung cấp khí Nitơ (N2) đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và các quy định khác theo Thông báo số 141/TB-CCDTPY ngày 02/7/2024 của Chi cục DTNN Phổ Yên.

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá.

 

   

 

……………, ngày      tháng 07 năm 2024

 ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)


 

 Các tin đã đưa ngày: