Chi cục DTNN Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

(04/07/2024)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Chí Diểu - phường Đông Ba - Thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0234.3523072;

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2024

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 201/QĐ-CCDTTTH ngày 28/6/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S

T

T

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại

hợp

đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

Tùy  chọn  mua thêm

Giám sát hoạt động đấu thầu

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

 Chi cục

Dự

trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2024

Bốc xếp 3.300 tấn gạo từ trên phương tiện vận tải, qua cân, bốc xếp vào lô kho theo đúng quy cách kỹ thuật, đảm bảo vững chắc trong quá trình bảo quản

231.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt triệu đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế theo quy định và chi phí khác có liên quan)

 

Ngân sách Nhà nước năm 2024

 Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

15 ngày

Tháng 7/2024

 

Theo đơn giá cố định

50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành công việc chậm nhất đến hết ngày 30/8/2024, đồng thời đảm bảo theo đúng tiến độ hợp đồng mua bán gạo ký kết giữa Cục DTNNKV Bình Trị Thiên với khách hàng cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2024

Không

Không

 Các tin đã đưa ngày: