Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời thầu cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(04/07/2024)

 

          Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 cụ thể như sau:

          1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

          - Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

          - Điện thoại: 02693 723 543                       Fax: 02693 723 548

          2. Tên gói thầu: Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

          -  Lĩnh vực: Hàng hoá 

          - Giá gói thầu: 98.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng chẵn). Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2024 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

          - Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

          - Loại hợp đồng: Trọn gói.

          3. Khối lượng, địa điểm thực hiện: Khối lượng khí Nitơ cần cung cấp và bơm nạp là: 5.600 kg, cụ thể:

          * Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai (Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai): 2.560 kg bơm nạp cho 3.200 tấn gạo.

          * Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum (Đường Tỉnh lộ 675, Thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum): 3.040 kg bơm nạp cho 3.800 tấn gạo.

          4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2024.

          5. Thông tin quyết định phê duyệt E-HSMT: Quyết định số 229/QĐ-CDTBTN ngày 04/7/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024.

          6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

          7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

          8. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 04/7/2024 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có địa chỉ tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn.

          9. Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 11/7/2024 trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn.

          10. Thời điểm mở thầu: Sau thời điểm đóng thầu trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn.

 Các tin đã đưa ngày: