Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 02/2016/TT-TTCP 20/10/2016
Số, ký hiệu 02/2016/TT-TTCP Ngày ban hành 20/10/2016
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 20/10/2016
Văn bản liên quan