Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định 2019/QĐ-BTC 19/08/2014
Số, ký hiệu 2019/QĐ-BTC Ngày ban hành 19/08/2014
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 19/08/2014
Văn bản liên quan