Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 17 kết quả tìm được

Quyết định số 361/QĐ-TCDT ban hành ngày 14/05/2013

Về việc ban hành quy định về định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, phương tiện làm việc đặc thù trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 248 /QĐ-TCDT ban hành ngày 30/03/2012

Về việc ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 121/QĐ-TCDT ban hành ngày 22/02/2012

Về việc phân quyền khai thác, cập nhật số liệu điện tử trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 118/QĐ-TCDT ban hành ngày 21/02/2012

Về việc áp dụng hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 117/QĐ-TCDT ban hành ngày 21/02/2012

Về việc Ban hành Quy trình tác nghiệp nhập, xuất hàng hóa dự trữ nhà nước trên chương trình ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 82/QĐ-TCDT ban hành ngày 06/02/2012

Về việc giao mức phí nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Quyết định số 718 /QĐ-TCDT ban hành ngày 26/10/2011

Về việc ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 717 /QĐ-TCDT ban hành ngày 26/10/2011

Ban hành Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 712/QĐ-TCDT ban hành ngày 20/10/2011

Ban hành Quy chế làm việc trong hoạt động đối ngoại của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quyết định số 710 /QĐ-TCDT ban hành ngày 18/10/2011

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí đề tài khoa học cấp ngành