Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 1 kết quả tìm được

Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 30/12/2014

Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương