Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 82/2016/TT-BTC 16/06/2016
Số, ký hiệu 82/2016/TT-BTC Ngày ban hành 16/06/2016
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh Thư trưởng
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/08/2016
Văn bản liên quan