Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 thuộc kế hoạch cung cấp 4.500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

(19/08/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 02283 842 081.

2. Tên đăng ký thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 thuộc kế hoạch cung cấp 4.500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Danh sách nhà thầu trúng thầu, gói thầu, giá trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng:

*Gói thầu số 04:

          + Số lượng: 495 tấn, nhập tại Chi cục DTNN Lý Nhân (Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam).

          + Nhà thầu trúng thầu:  Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam.

+ Đơn giá trúng thầu: 7.925.400 đồng/tấn.

+ Giá trúng thầu (bao gồm cả thuế V.A.T)3.923.073.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, không trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đồng thời phải đảm bảo thời hạn nhập kho thóc Dự trữ Quốc gia xong trước ngày 15/9/2022.

2. Thời gian ký kết hợp đồng: chậm nhất đến hết ngày 18/8/2022.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh xin trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: