Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo mời thầu: Mua 1.240 tấn thóc DTQG trong tổng số 2.000 tấn thóc thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

(19/08/2022)

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ: Số 67- Đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3826755; Fax: 0222.3821687

1. Tên dự án: Cung cấp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

-    Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

-   Tổng mức đầu tư : 9.869.160.000 đồng

(Chín tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

-    Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo thời hạn hoàn thành nhập thóc vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 20/10/2022
  • Nội dung chính của các gói thầu: Các gói thầu mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 tại Cục DTNN khu vực Hà Bắc, cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Địa điểm nhập kho
(Chi cục DTNN, tỉnh)
 

Số lượng (kg)

Giá trị gói thầu (đồng)

Giá trị đảm bảo dự thầu (đồng)

 
 
 
 

1

Gói thầu số 01

Chi cục DTNN Tân Hiệp, Bắc Giang

600.000

4.775.400.000

71.631.000

 

2

Gói thầu số 02

Chi cục DTNN Lạng Giang, Bắc Giang

320.000

2.546.880.000

38.203.200

 

3

Gói thầu số 03

Chi cục DTNN Tiên Sơn và Chi cục DTNN Gia Lương, Bắc Ninh

320.000

2.546.880.000

38.203.200

 

Tổng cộng

 

1.240.000

9.869.160.000

148.037.400

 

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và thóc giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc)

- Tiêu chuẩn chất lượng: Thóc tẻ đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông xuân năm 2022 đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN 14: 2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

          5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

            - Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến hết ngày 19/8/2022 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT). Đồng thời, phát hành E-HSMT miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công E-TBMT.

           - Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 09/9/2022. Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

          6. Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc trân trọng thông báo ./.

 Các tin đã đưa ngày: