Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 2.240 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

(16/05/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Khu phố 5 - Phường Vân Cơ - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3952.169   Fax: 0210.3991.285

2. Tên gói thầu: Cung cấp 2.240 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp 2.240kg khí Nitơ  phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho DTQG năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

61.600.000

61.600.000

Công ty Cổ phần thương mại Linh Ngân

Quyết định phê duyệt số 88/QĐ-CCDTVT ngày 13/5/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/7/2022

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Quang Minh – Địa chỉ: Số 1, ngách 192/3 – Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Công ty cổ phần khí công nghiệp Long Biên – Địa chỉ: KCN Tân Hồng – Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: