Chi cục DTNN Tây Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thay đường dây điện kho C3 và làm mới bảng tên đơn vị

(23/12/2021)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHON NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn.

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: (0256) 3 882.109

2. Tên gói thầu: Thay đường dây điện kho C3 và làm mới bảng tên đơn vị

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

          1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thay đường dây điện kho C3 và làm mới bảng tên đơn vị

Chỉ định thầu rút gọn

16.708.000

16.708.000

Cửa hàng Bùi Thị Thu Điểm

Số 64/QĐ-CCDTTS ngày  23/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

Hợp đồng trọn gói

30  ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết hợp đồng: đến hết ngày 24/12/2021.Các tin đã đưa ngày: