Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Vận chuyển xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

(21/12/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: 05 Trưng Nữ Vương – Phường 1 – TP. Vĩnh Long.

- Điện thoại/fax/email: Điện thoại: (02703) 910.867; Fax: (02703) 910.865.

2. Tên gói thầu:“Vận chuyển xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định; không bao gồm chi phí bốc xếp gạo, áp tải, giao nhận)

Giá trúng thầu

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định ; không bao gồm chi phí bốc xếp gạo, áp tải, giao nhận)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Vận chuyển xuất cấp gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

633.375.495 đồng

633.375.495  đồng

Doanh nghiệp tư nhân Thu Huyền

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

316/QĐ-CDTCL ngày 21/12/2021


 


Các tin đã đưa ngày: