Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

(21/12/2021)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

 

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

Vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

 

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo QĐ số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và TT số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020

của BTC

1.906.824.672

1.906.824.672

Công ty TNHH dịch vụ vận tải Đức Tiến Thịnh

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

Quyết định số 364/QĐ-CDTTNB

ngày   20/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: