Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gia công, lắp đặt các bảng Nội quy: an toàn về PCCC; ra, vào cơ quan; bảo vệ kho dự trữ

(17/12/2021)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: (0256) 3822602; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: gia công, lắp đặt các bảng Nội quy: an toàn về PCCC; ra, vào cơ quan; bảo vệ kho dự trữ.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu      

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Gia công, lắp đặt các bảng Nội quy: an toàn về PCCC; ra, vào cơ quan; bảo vệ kho dự trữ.

Chỉ định thầu rút gọn

66.500.000

66.500.000

Công ty TNHH SXTM & DVTH Huyền Như

Số 516 /QĐ-CDTNB ngày 17/12/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: